O společnosti

Zoom gallery

Společnost Lumius, spol. s r.o. je držitelem licencí na obchod s elektřinou a zemním plynem. Vznikla dne 17. 4. 2002 jako ryze česká společnost a tou zůstává dodnes. V roce 2017 jsme oslavili 15 let na trhu. V úvodu své činnosti se Lumius zabýval velkoobchodem s elektrickou energií. S otevíráním energetického trhu se však postupně zaměřil na dodávky elektřiny konečným zákazníkům a od roku 2008 i na dodávky plynu konečným zákazníkům. Od počátku se zcela záměrně soustředil na kategorii velkých a středních odběratelů a dnes Lumius v tomto segmentu patří mezi nejvýznamnější dodavatele elektřiny a plynu v České republice. Zkušenosti získané z obsluhy těchto velkých zákazníků nyní chce Lumius přenést i do sektorů domácností.

Lumius je aktivním účastníkem na většině významných obchodních míst Evropy (např. EEX, PXE, OTE,OKTE, EXAA, TFS, ICAP) a společně s řadou bilaterálních smluvních vztahů máme možnost velmi flexibilně pracovat s naším nákupním portfoliem elektřiny i plynu. Rozdělení nákupního portfolia zvyšuje garanci bezpečného zajištění dodávek elektřiny i plynu.

Zoom gallery

Základem přístupu společnosti Lumius byl vždy ohled na zákazníkovy potřeby. Vytrvale rozšiřujeme svou nabídku o nové služby, vytvářené s ohledem na komfort pro zákazníky. Firma zavedla důležité inovace i v oboru obchodování s energiemi. Svým přístupem například napomohla na českém trhu prosadit jednosložkovou cenu za odebraný plyn, která výrazně zjednodušila a zpřehlednila vyúčtování za odběry plynu. Dnes je tento způsob vyúčtování v podstatě průmyslovým standardem.

Lumius rovněž patřil k průkopníkům tzv. postupného nákupu energií, mezi zákazníky dnes velmi oblíbeného způsobu fixace cen za energetické komodity. Lumius vždy stavěl na férovém jednání se zákazníky, a proto bez váhání přijal jako jeden z prvních dodavatelů elektřiny a plynu Etický kodex obchodníka, který vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) v roce 2012 (a aktualizoval 2. ledna 2017) a zároveň má dohled nad jeho dodržováním.

Zoom gallery

Společnost při své činnosti plně uplatňuje systém řízení dle požadavků norem ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. Certifikaci v oboru činnosti obchod s elektřinou a obchod s plynem jsme získali v roce 2006 jako první v České republice. Systém řízení jsme následně v roce 2009 rozšířili o ochranu životního prostředí.

lumius.cz > O společnosti